Skład członkowski

Kadencja Komisji Etyki i Bioetyki UKSW wygasła dnia 31 sierpnia 2020 r.

Uprzejmie informujemy, że Rektor UKSW powoał Komisję ds. Etyki Badań NaukowychWszystkie pytania i wnioski należy kierować do tego gremium.

Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach