Odwoławcza Komisja Etyki i Bioetyki UKSW

Odwoławcza Komisja Etyki i Bioetyki UKSW została powołana przez Rektora UKSW na mocy zarządzenia nr 57/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku. Zadaniem Komisji jest powtórne rozpatrywanie - na wniosek badaczy - projektów, które zostały negatywnie zaopiniowanie przez Komisję Etyki i Bioetyki UKSW. Odwoławcza Komisja wydając decyzje kieruje się regulacjami prawnymi ustawodawstwa krajowego oraz uniwersalnymi standardami etyki badan naukowych.

Odwoławcza Komisja Etyki i Bioetyki UKSW jest instancją drugiego stopnia. Wydana przez Odwoławczą Komisję decyzja ma charakter wiążacy i nie podlega ponownemu rozpatrzeniu.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach