Skład członkowski

Kadencja Odwoławczej Komisji  Etyki i Bioetyki wygasła 31 sierpnia 2020 r.

Uprzejmie informujemy, że Rektor UKSW powołał

Komisję ds. Etyki Badań Naukowych

Wszystkie pytania i wnioski należy kierować do tego gremium.

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach