Odwoławcza Komisja Etyki i Bioetyki UKSW

Uprzejmie informujemy, że Rektor UKSW powołał

Komisję ds. Etyki Badań Naukowych.

Wszystkie pytania i wnioski należy kierować do tego gremium.

Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach