Wnioski i oświadczenia

Aby odwołać się od opinii wydanej przez Komisję Etyki i Bioetyki UKSW należy wypełnić wniosek o ponowne wyrażenie opinii* o projekcie badań naukowych i następnie złożyć 2 egzemplarze wniosków wraz z załącznikami.

 

Wnioski do Odwoławczej Komisji Etyki i Bioetyki UKSW przyjmowane są:

wtorki: 10.00 - 13.00

w siedzibie DIGNITAS Centrum Etyki Stosowanej i Bioetyki

Kampus im. Ryszarda Rumianka

ul . Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa

bud. 23, III piętro, pokój 307

 

Wniosek do pobrania:

Wniosek o ponowne wyrażenie opinii* o projekcie badań naukowych

Informacja o opłacie za wydanie opinii:

Zgodnie z par. 9 pkt. 2 Rektor UKSW ustalił wysokość opłaty wnoszonej przez wnioskowawców spoza UKSW.

Od dnia 24 kwietnia 2017 wynosi ona 650 pln brutto.

Opłatę należy wnosić na rachunek bankowy pod numerem: Bank Zachodni WBK 87 1090 2851 0000 0001 2031 4629 (nastąpiła zmiana numeru) podając w dowodzie wpłaty następujący tytuł: "Opinia odwoławcza Komisji Odwoławczej Etyki i Bioetyki UKSW". Dowód wpłaty należy dołączyć do dokumentacji projektu badań  przed planowanym posiedzeniem Komisji.

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach