Komisja Etyki i Bioetyki przyjmuje wnioski

Komisja Etyki i Bioetyki przyjmuje wnioski o wydanie opinii o projekcie badań naukowych. Wnioski należy składać w sposób określony na stronie "Wnioski i oświadczenia".

Powołanie Komisji Etyki i Bioetyki UKSW na kadencję 2016-2020

2017-01-04 01:01
Europe/Warsaw

Ks. Rektor UKSW powołał decyzją nr 30/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. Komisję Etyki i Bioetyki UKSW. Kadencja Komisji kończy się dnia 30 września 2020 r. Czytaj więcej»

WAŻNE! Zmiany w formularzu świadomej zgody, dodatkowe formularze z udziałem osób małoletnich

2015-05-27
Europe/Warsaw

Szanowni Państwo,

zapraszam do korzystania z przygotowanych przez Komisję Etyki i Bioetyki UKSW dokumentów do badań z udziałem osób małoletnich. 

Oświadczenie w sprawie udziału osoby małoletniej w badaniach

Formularz zgody osoby małoletniej na udział w badaniach

W przypadku osób małoletnich do 16 roku życia zgodę na badania wyrażają w ich imieniu przedstawiciele ustawowi, którymi są rodzice lub opiekunowie małoletniego, którzy wypełniają "oświadczenie w sprawie udziału osoby małoletniej w badaniach".

W przypadku osób małoletnich od 16 - 18 roku życia istnieje potrzeba wyrażenia tzw. zgody równoległej. Zgodę wydają zarówno osoby niepełnoletnie wypełniając "formularz zgody osoby małoletniej na udział w badaniach" oraz ich przedstawiciele ustawowi, którzy wypełniają "oświadczenie w sprawie udziału osoby małoletniej w badaniach".

Uprzejmie proszę także o zapoznanie się z nową wersją formularza świadomej zgody. Formularz został poszerzony o szczegółowy opis badania, w którym należy przedstawić przebieg badania z uwględnieniem narzędzi badawczych wykorzystywanych na poszczególnych etapach jego realizacji.

Z poważaniem

Karolina Smoderek

Sekretarz Komisji Etyki i Bioetyki UKSW

Czytaj więcej»

Harmonogram pracy Komisji w roku akademickim 2016/2017

Nowy regulamin Komisji Etyki i Bioetyki

Szanowni Państwo,

Scalony regulamin Komisji Etyki i Bioetyki oraz Odwoławczej Komisji Etyki i Biooetyki jest już dostępny na stronie internetowej. Regulamin jest dostępny w zakładce "Regulamin" Komisji Etyki i Bioetyki oraz odpowiednio Odwoławczej Komisji Etyki i Bioetyki.

Z poważaniem.

Karolina Smoderek

Sekretarz Komisji Etyki i Bioetyki UKSW

Powołanie Komisji Etyki i Bioetyki UKSW

Szanowni Państwo, Pracownicy Naukowi, Badacze i Studenci!

Decyzją Rektora UKSW z dnia 10 sierpnia 2012 r. (zarządzenie nr 56/2012r.) została powołana:

Komisja Etyki i Bioetyki UKSW.

Celem Komisji jest nadzór nad zachowaniem standardów etycznych i bioetycznych w badaniach naukowych prowadzonych przez Uniwersytet.

Komisja Etyki i Bioetyki UKSW opiniuje dopuszczanie badań naukowych prowadzonych przez pracowników, badaczy i studentów z UKSW oraz spoza UKSW.

W zakres badań wymagających zaopiniowania wchodzą: Czytaj więcej»

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach