Terminy posiedzeń

Terminy posiedzeń Odwoławczej Komisji Etyki i Bioetyki uzależnione są od napływu wniosków zaopiniowanych negatywnie przez Komisję Etyki i Bioetyki UKSW. Odwoławcza Komisja zbiera się na wzniosek Przewodniczącego nie później niż na 14 dni od daty wpłynięcia wniosku odwoławczego.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach