Komisja Etyki i Bioetyki UKSW

Uprzejmie informujemy, że Rektor UKSW powołał

Komisję ds. Etyki Badań Naukowych.

Wszystkie pytania i wnioski należy kierować do tego gremium.