Terminy posiedzeń

Ze względu na zakończenie kadencji i prace nad nowym regulaminem prace KEiB UKSW są zawieszone.