Kontakt

ks. dr Jacek Meller

ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, III p., pok. 307
01-938 Warszawa

email: komisjaetykiibioetyki@uksw.edu.pl
telefon: 022 569 97 48